pracownia malarstwa

styczeń 2021

w błękicie

sen nie sen

horyzonty

na krawędzi

po za czasem

wiatr i woda

dwa światy

czas i przestrzeń

w podróży

przed nocą

abstrakcje

nie abstrakcje

na chwilę